buildingSMART Studentseminar@HIALS:13

 

Logo - Høgskolen i Ålesund

 

Høgskolen i Ålesund - Tirsdag 12. november 2013 fra kl. 09:15 til 15:00

 

 

Kl.

Tid

Tema

Organisasjon / bedrift

 

09:15

 

   Registrering

Intro -  agenda

 

 

09:30

20

Info om buildingSMART Norge Studentseminar@HIALS:13
- Behovet for samspill næringsliv og utdanning

-        Tips for studentoppgaver

- BIM på YouTube

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

09:50

60

«BIM for dummies»
- Introduksjon til BIM
- Statsbyggs rolle for økt bruk av BIM

 

Statsbygg,

Diderik Haug

 

10:50

40

Fra visuell programmering til designanalyse, rådgivende ingeniør

Videopresentasjon av visuell programmering (mpg4)

- hvordan vi som ingeniører bedre kan realisere arkitektens design, og hvordan det prosjekterte materialet kan benyttes videre på byggeplass

 

Rambøll,

Tor Øistein Andresen

http://www.ramboll.no/~/media/Images/RambollLogos/Ramboll_Logo_Website.ashx

11:30

40

   Lunsj - og mingling

 

 

12:10

40

BIM prosjektering i praksis rådgivende ingeniør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

SWECO Norge,
Alf Strøm

12:50

40

BIM prosjektering i praksis hos entreprenør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

 

Skanska,

Stig Johansen

Go to start page

13:30

40

BIM fra start til slutt

BIM i ulike fase ved Sykehuset Vestfold

- Byggherrens rolle i BIM prosjekter

 

Helse Sør Øst,

Inge Aarseth

http://www.helse-sorost.no/SiteCollectionImages/HelseSorOst_stor.png

14:10

40

FormålsBIM
–både for prosjekt under planlegging og eksisterende bygg/anlegg.

 

BIM Consult,

Harald Onarheim

Logo BIMC Sign

14:50

10

Oppsummering, spørsmål

 

BIM på YouTube

 

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

15:00

 

   Avslutning

(forbehold om endringer)

 


 

    Lære mer – Se tidligere BIM relaterte studentoppgaver       http://www.ibim.no/student/

 

   Webansvarlig / feilmeldinger / oppfølging: Utdanningskoordinator Eilif Hjelseth,  e-post:  eilif.hjelseth  at  umb.no