Alle presentasjoner i fra

buildingSMART Studentseminar @ HIG+FI:13

   

Fagskolen Innlandet + Høgskolen i Gjøvik

    Målgruppe:         BIM interesserte studenter og lærere
    Dato:                  Tirsdag 5. november 2013, kl. 11:00 – 16:15

 

Kl.

Tid

Tema

Organisasjon / bedrift

 

11:00

Info om buildingSMART Norge Studentseminar@HIG-FI:13
- Behovet for samspill næringsliv og utdanning

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

buildingSMART – Open BIM
- Kort introduksjon til buildingSMART verktøyene og jobbing med studentoppgaver

11:40

30

   Lunsj; bagetter og mineralvann

 

 

12:10

40

Fra visuell programmering til designanalyse, rådgivende ingeniør

Videopresentasjon av visuell programmering (mpg4)

- hvordan vi som ingeniører bedre kan realisere arkitektens design, og hvordan det prosjekterte materialet kan benyttes videre på byggeplass

Rambøll,

Tor Øistein Andresen

12:50

40

BIM prosjektering -
utfordringer og krav, rådgivende ingeniør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

SWECO Norge,
Kaare Kleven

13:30

30

   Kort pause - Benstrekk og mingling

 

 

14:00

40

BIM prosjektgjennomføring

- i praksis, entreprenør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

AF-Gruppen,

Inge Handagard

14:40

40

BIM fra start til slutt

BIM i ulike fase ved Sykehuset Vestfold

- Byggherrens rolle i BIM prosjekter

Helse Sør Øst,

Inge Aarseth

15:20

40

FormålsBIM
–både for prosjekt under planlegging og eksisterende bygg/anlegg.

BIM Consult,

Harald Onarheim

16:00

15

Oppsummering, spørsmål

 

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

 

16:15

 

   Avslutning

(forbehold om endringer)

 

 

Lære mer – Se tidligere BIM relaterte studentoppgaver       

                                                               http://www.ibim.no/student/

 

Webansvarlig / feilmeldinger / oppfølging: Utdanningskoordinator Eilif Hjelseth, e-post: eilif.hjelseth at umb.no