Oversikt over gjennomførte BIM / buildingSMART relaterte studentoppgaver

Ta kontakt med buildingSMART Norge utdanningskoordinator i buildingSMART Norge dersom
du har en oppgave som du ønsker presentert her
Vinnere av buildingSMART prisen for beste studentoppgave er markert med gul bakgrunn.
Studentoppgaver som er gitt "Hedrende omtaler er markert med grønn bakgrunn
Oppgavene er sortert etter år, utdanningssted og navn på student.
Mer info om buildingSMART og utdanning: http://www.buildingsmart.no/utdanning
Oppdatert: 30. mars 2014, kl 11:00.

År

Utdannings-
sted

Student (er)
Tittel på oppgave
antall sider

2013
2013 FIO-I Christopher Jacobsen
Eksamen 1BIM-I
 86 sider
2013 FIO-I Daniel Harila
Eksamen_1BIM-I
89 sider
2013 FIO-I Marius Hem
Eksamen_1BIM-I
92 sider
2013 FIO-K David Bakken
Eksamen_1BIM-K
94sider
2013 FIO-K Stian Jonskås
Eksamen_1BIM-K
60 sider
2013 FIO-K Vidar Amundø
Eksamen_1BIM-K
55 sider
2013 HIG Anders Taraldrud
Fordeler og gevinster ved BIM tankegang i prosjekteringsfasen
 60 sider
2013 HIG Brostuen, Husby og Løkken
Utfordringer ved implementering av VDC i et byggeprosjekt
78 sider
2013 HIG Linda Bystrøm
Prosessen som redskap i BIM
36 sider
2013 HIG Olav Alseth
FDVU-BIM - Fosen videregående skole
61 sider
2013 HIOA Andresen, Guldahl og Haddal
4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring
96 sider
2013 HIOA Haldorsen, Nordenhaug og Antonsen
 Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter
82 sider
2013 NTNU Alette Rosnæs Ellingsen
Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM
104 sider
2013 NTNU Andreas Dreyer Flatås
Virtual Design and Construction - Fører dette til bedre produksjonsunderlag?
106 sider
2013 NTNU Ellen Viddal Øi
BIM in Analysis and Design of Steel Connections
86 sider
2013 NTNU Jonas Soleng Iversen
Produksjonsplanlegging med 4D
128 sider
2013 NTNU Jørund Johansen
BIM in Bridge Design
 83 sider
2013 NTNU Lene Jensen
BIM og FDBB
88 sider
2013 NTNU Lise Kjerringvåg Grong
BIM i produksjon
 137 sider
2013 NTNU Martin Victor Nagy
BIM og AR
 106 sider
2013 UMB Eirik Oulie Rosbach
Anvendelser av geografiske databaser i BIM for infrastrukturprosjekter
104 sider
2013 UMB June Carlsen
BIM-prosjektering – de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring
96 sider
2013 UMB Karoline Andersen
FDVU i utvikling: en mulighetsanalyse ved overgang fra et FDV til et IWMS-system
55 sider
2013 UMB Ole Alexander Vanebo
BIM og kartbruk
94 sider

2012

2012 FIO Inge Huseby Aas
  Mengder og kalkulasjon – Installasjon
 90 sider 6.35 MB
2012 FIO Inge Stallvik
   BIM is magic – Konstruksjon
109 sider 8.17 MB
2012 FIO Jon R. Johnsen
   Mengder og kalkulasjon – Konstruksjon
76 sider 7.66 MB
2012 FIO Lars Petter Segerstrøm
   dRofus - Installasjon
141sider 9.73 MB
2012 FIO Stian Oredalen
   BIM is magic - Installasjon
67 sider 4.24 MB
2012 FIO Yassir A. Fayyaz
   dRofus - Konstruksjon
104 sider 5.94 MB
2012 HIG Atle Borkhus, Jim Vik Mathisen og Kelly Helene Smith 
  Kobling mellom BIM og brann
111 sider 3.63 MB        Video (wmv)     Prosjektinfo
2012 HIG

Egge og Tjønnteig

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

84 sider
2012 HIG Kjetil Hartvedt, Ole Christian Sveen og
Ståle Storødegård

   Mengdeberegning i BIM
60 sider 3.1 MB
2012 HIG Åsmund Nesbø    
   BIM i prosjektering av tradisjonelle småhus
94 sider 9.5 MB                             Prosjektinfo
20122 HIN Olga Budarina
   Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy
66 sider 3.15 MB      
2012 HIOA Martin Lindbæck, Øyvind Johansen og Eirik H. Granli
   Implementering av BIM i produksjonsprosessen
88 sider 7,2 MB
2012 HIOA Monica Lofthus Svenningsen og
Aasmund Magnus Tvedt

   Effektiv modellering
    - Effektivisering av arbeidsprosessen gjennom å utnytte
      integreringen mellom Revit og Robot.
64 sider 2.2 MB
2012 HIOA Andreas Nøkkevangen, Joakim Stenhaug,
Henrik Thurmann-Nielsen og Bjarte Tomren

   BIM – implementering & tekniske effekter
97 sider 3.95 MB
2012 NTNU Arne Mjåtvedt
   Bygningsinformasjonsmodellering - Evaluering av
   kompetanse - Måling av kapasitet og modenhet innen
   bruk av BIM
103 sider, 3.85 MB
2012 NTNU Bjørn Christian Muller
   Implementering av openBIM i kalkulasjonsprosessen
133 sider, 3.45 MB
2012 NTNU

Blane Grann

A Building Information Model (BIM) Based Lifecycle Assessment of a University Hospital Building Built to Passive House Standards

116 sider
2012 NTNU Carl Otto Høifors
   Effektivisering av BIM-basert jernbaneprosjektering
   med utgangspunkt i Ski stasjon
147 sider, 3,4 MB
2012 NTNU Knut Rolvsjord
   Utradisjonelle kontraktsbestemmelser i BIM-prosjekter
109 sider, 1.7 MB
2012 NTNU

Linn Therese Jovik

Tilrettelegging for god ICE-prosjektering

124 sider
2012 NTNU Ola Randby
   Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM
133 sider, 2.45 MB
2012 NTNU Svein Magnus Haaland
   Effektiv bruk av BIM i byggebransjen
123 sider, 2.2 MB
2012 NTNU

Thomas Gulliksen

Interoperability between ERP System and Project Planning System

70 sider
2012 NTNU Vidar Vik
   Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering
   av bygninger
110 sider 7.4 MB  
  Video (mp4)   Hvis startproblemer - Velg "lagre som"
2012 UMB Henning Lindgren Jensen
   BIM for landskap - Fra 2D til 5D, studieobjekt
   Hersleb skole, Oslo
58 / 112 sider 26.2 MB      Video  (wmv) 
2012 UMB Jørgen Basmo Bjørnstad og Stein Arne Fedreheim
   Automatisk 3D-modellering ved hjelp av stillbilder
112 sider 5.51MB
2012 UMB Magnus Falang
   IFC og energisimulering
   - Hva kreves av eksporten og hva følger med?
56 sider, 3.11 MB
2012 UMB Maria Kristiansen
   Vurdering av egnethet for implementering av
   BREEAM-NOR, helse og inneklima, i BIM.
92 sider 4.85 MB
2012 UMB Tor Øistein Andresen
   Prosjektering og dimensjonering av kompleks
   bygningskonstruksjon ved hjelp av parametrisk-DAK
   og FEM-design
152 sider 22.0 MB
2012 UMB Torbjørn Nordal
   Implementering av bygningsinformasjonsmodellering
   (BIM) i 4- og 5D hos en totalentreprenør
104 sider,  5.5 MB
Utenlandske  
2012 LTU  Agus Dharsana
   Kostnadskalkyler i tidigt skede med BIM -
   Användning av integrerad 5D BIM i byggprocessens
   tidiga faser
143 sider  12.6 MB
2012 LTU Jakob Backman
   Sammanlänkning av material- och informationsflöde
   med RFID och BIM
  - Fallstudie av informationsöverföring
60 sider 1.59 MB
2012 LTU Muhammad Asif
   Long-term Preservation of Three Dimensional
   Digital Drawings and Maps
51 sider  0.70 MB
2012 SLU, Sverige Olle Lenngren
   BIM för landskapsarkitekter - virtuell design och
   kommunikation Institutionen för stad och land, avdelningen
   för landskapsarkitektur Examensarbete vid
   landskapsarkitektprogrammet

60 sider, 3.92MB
2012 THJ Lars Fälth og Marcus Ohlsson
   Gemensamt kodsystem och dess betydelse för   
   utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen
71 sider  1.07 MB
2011        

2011

 FIO

Jan Øyvind Kirsebom
   Eksamen BIM - Installasjon
46 sider, 3.73 MB

2011

 FIO

Jonas Scott
   Eksamen BIM - Installasjon
71 sider 5,77 MB

2011

 FIO

Zoubair El Idrissi
   Eksamen BIM - Installasjon 

80 sider 8.18 MB

2011

 FIO

Eirik Kristensen
   Eksamen BIM - Konstruksjon 

112 side 20.5 MB

2011

 FIO

Pål Trollsås
   Eksamen BIM - Konstruksjon
77 sider 8.27 MB

2011

 FIO

Stian Skafle
   Eksamen BIM - Konstruksjon
78 sider 25.7 MB

2011

 HIG

Geir Karsrud, Frode Rastad og Morten Rudi
   Fra punktsky til BIM
73 sider  2.20 MB

2011

 HIG

Thomas Sebakk og Morten Eggum
   Optimalisering av stikningsdata fra 3D/BIM modeller
74 sider  3.61 MB

2011

 HIOA

Silje Bjørkeng, Haakon Brachel og Andreas Mosseng
   Studie av objektinformasjon i IFC-modeller
65 sider  1.41 MB

2011

 HIOA

Synnøve B. Halle og Hege H. Larsen
   Energiforbruk i bygg ved bruk av Ecotect Analysis
102 sider  3.65 MB

2011

 HIST

Marthe Bostad, Ingvill Singsdal og Lillian Gjerp
   BIM i byggeprosessen
96 sider  2.51 MB

2011

 NTNU

Gustav Blom
   5D Byggeprosess – Modellbasert Prosjektstyring 
56 sider  2.84 MB

2011

 NTNU

Tobin Rist
   A path to BIM-based LCA for whole-buildings
149 sider  4.92 MB

2011

 NTNU

Tom-Erik Rørheim
   BIM i totalentrepriser
67 sider  3.34 MB

2011

 UMB

Kjetil Ramstad
   Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og
   fremdriftsplanlegging av produksjon

65 sider  6.85 MB

2011

 UMB

Halvard Wethelund
   Praktisk planlegging av betongproduksjon 

113 sider  4.95 MB

2011

 UMB

Katrine Solheim
   Prosesser og tverrfaglig kommunikasjon i forprosjekt
   med bruk av ny teknologi

98 sider  6.7 MB
2011 UMB Olav Brauti
   Prosjektering og oppføring av kompleks
   bygningsstruktur i tre ved hjelp av parametrisk
   DAK og CNC
55 sider, 2.74 MB

2011

 UMB

Per Edward Schee
   Prosjektering ved hjelp av BIM - Implementering av
   BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør

66 sider  4.24 MB
Utenlandske    
2011 LTU Anna Mattsson og Lovisa Nordström 
  Byggnadsinformationsmodeller i anläggningsprojekt
  - En intervjustudie av utvecklingsmöjligheter och hinder
105 sider
2011 LTU Carolina Lönnegren
   Felreducering i projekteringsprocessen
   - En undersökning som ska bidra till att underlätta
   arbetet för projekteringsledare
98 sider
2011 LTU Fredrik Hellström og Marcus Nordin
   Informationsöverföring i byggprojekt mellan
   projektering och produktion
   - Produktionsplanering med BIM på Veidekke
79 sider
2010    

2010

FIO

Espen Beyer Tomren
   Eksamen, BIM-teknikker  

118 sider  9.23 MB

2010

FIO

Florian Winter
   Eksamen, BIM-teknikker  

82 sider  5.50 MB

2010

FIO

Lars Dagalid
   Eksamen, BIM-teknikker  

69 sider  15.7 MB

2010

FIO

Magnus Edvardsen
   Eksamen, BIM-teknikker  

105 sider  17.3 MB

2010

HIG

Christian Vatnedalen Vik, Gry Marianne Buraas og Maria Øverbø Nevjenn
   Koblingen mellom BIM og Lean 

70 sider  3.37 MB

2010

HIO

Aleksander Svien, Ann Helen Fjell og
Suzanne Marie Sveen

  Kritisk vurdering av NS 3420 – BE:2008 

81 sider  2,49 MB

2010

HIO

Simon Solbjørg Frode Bovim
  Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert
  fra Revit Structure 

147 sider  8,14 MB

2010

NTNU

Anders Kristensen
   Digital rule checkers
   - A tool for improving the building industry

60 sider  6.25 MB

2010

NTNU

Håkon Bernhardsen og Steffen Johansen
   Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt 

91 sider  2.76 MB

2010

NTNU

Karl Kristian Olsson Haave
   BIM og miljøberegning

120 sider  3.03 MB

2010

NTNU

Magnus Haugsand
   Effektivt ingeniørarbeid med BIM 

83 sider  3.56 MB

2010

NTNU

Magnus Høyem
  Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg- og
  eiendomsforvaltning? 

111 sider  13.4 MB

2010

NTNU

Signe Marit Krohn Lakså
   BuildingSMART: Organisering for 5D prosjektering 

82 sider  4.40 MB

2010 NTNU Torstein Lillebakk
   Rollen som prosjekteringsleder i BIM-prosjekter
77 sider 1.47 MB

2010

UIS

Nina Bjørke
   Bruk av BIM i byggeprosjekt 

60 sider  1.43 MB

2010
Hedrende omtale
buildingSMART
Utdannigspris 2010

UMB

Anders Qviller
   Implementering av BIM hos entreprenør med
   fokus på mengdeuttak i
   kalkulasjonsprosessen

77 sider  4.91 MB

2010 UMB Halvor Skramstad Lunn
BIM i praksis
119 sider, 18.2 MB

2010

UMB

Kristine Aspelund
  Utvikling av løsninger for modellsjekking av
  NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009
  for universell utforming 

116 sider  2.76 MB

2010
Vinner av buildingSMART
Utdannigspris 2010

UMB

Natalia Marszalek
  Bygnings Informasjons Modell (BIM) og mekaniske
  forbindelser i trekonstruksjoner 

114 sider  5.12 MB

2010

UMB

Christian Lunde
   Modellerings- og analyseprogrammer for treindustrien 

91 sider  4.95 MB

2010

UMB

Eli Bjørhovde Rindal
   3D-modelleringav Lett-tak elementer

101 sider  19.7 MB

2010
Hedrende omtale
buildingSMART
Utdannigspris 2010

UMB

Terje Haug Skogheim
   Implementering av BIM hos entreprenør med fokus på
   mengdeuttak og fremdriftsplanlegging av produksjon

96 sider  4.57 MB

Utenlandske    

2010

USA/ DK
UoC-B /DTU

Janni Tjell
   Building Information Modeling (BIM) in Design
   Detailing with Focus on Interior Wall Systems

170 sider  3.95 MB

2010 LTU Johan Berglund og Erik Davidson
   Maskinstyrning - Skapandet av en anlaggningsmodell
   och dess inverkand på byggprocessen
97 sider 1.02 MB
2010 LTU Johannes Dursun
   BIM prosjektering med Autodesk Revit
   - Samarbete   mellan olika discipliner
107 sider 13.3 MB
2010 LTU Tim Johansson
   Produktionsplanering och 4D-modellering av
   anlaggningsproject

157 sider 2.78 MB
2010 SLU Johanna Hagberg
    3D modellen som kommunikationsverktyg
20 sider, 1.0MB

2009

   
2009 FIO Marcus Raudberget
   Eksamensbesvarelse BIM1 - Enebolig Nordberg

47 sider  7.06 MB
2009 FIO Øyvind Kjøllesdal 
   Eksamensbesvarelse BIM1 - Enebolig Nordberg

51 sider  5.83 MB

2009

HIG

Lene Vedal og Paul Moore
   Reinsvollhallen og BuildingSmart

54 sider  3.79 MB

2009

HIN

Bente Nymoen og Nils Asgeir Samuelsen
   Optimale fjernvarmeanlegg og buildingSMART

129 sider  2.38 MB

2009

HIO

Vegard Hustad, Glenn Gjessing,
Knut Sigurd Råberg og Tor Tollnes

   Overføring av analysemodell via IFC-formatet
   - Utfordringer og muligheter

195 sider  9.61 MB

2009

NTNU

Bård Kristian Flore
   Bruk av BIM i energiberegninger hos
   NCC Construction AS 

Kun forside vises

2009

NTNU

Christian André Listerud
   Levetid og livsløpskostnader for bygninger 
120 sider  3.34 MB

2009

NTNU

Katrine Brevik Opdahl
   Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess

96 sider  6.37 MB

2009

NTNU

Livar Jaarvik
   Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av
   bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

103 sider  3.5 MB

2009

NTNU

Thomas Bauer Sousa
   Interoperabilitet som forutsetning for implementering
   av stedsbasert planlegging og 4D

99 sider  10.49 MB

2009

NTNU

Thomas Halnes
   Standardisering og systematisk erfaringsoverføring i Skanska Norge AS gjennom Skanska Product Design
107 sider  3.35 MB

2009

UMB

Alexander Marini
   Bruk av buildingSMART for modellering av
   energibehov i bygninger
   - utprøving av BIM-baserte verktøy

122 sider  3.36 MB

2009
Vinner av buildingSMART
Utdannigspris 2009

UMB

Cathrine Mørch
   The flow of information in the building process:
   Implementing the field of fire protection in Building
   Information Modeling

108 sider  17.38 MB

2009

UMB

Dler Jaf
   BuildingSMART: Implementering av
   beskrivelsestekster NS3420BE:2008

51 sider  4.36 MB

2009

UMB

Marius Berg Bostadløkken
   BIM for landskap

107 sider  5.09 MB

2009

UMB

Øyvind Frislie
   BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer

70 sider  6.79 MB

Utenlandske    
2009 DK
DTU
Helle Juul Bak
   Bygnings InformationsModellering og
   FacilitiesManagement

165 sider  4.11 MB  4.11 MB

2008

   

2008

NTNU

Andreas Holmqvist
   Tidligfasevurdering av bygningskonsept basert på
   buildingSMART prinsippene

141 sider  8.42 MB

2008

NTNU

Arvid Eliassen
   Overføring av som bygget dokumentasjon fra
   byggeprosjekt til FM organisasjonen – praksis og behov

176 sider  1.37 MB

2008

NTNU

Thea Grimsrud Eriksen
   BuildingSMART: Regelbasert utforming av bygninger i
   tidligfasen

115 sider  3.83 MB

2008

UMB

Oddbjørn Wornæs
   BuildingSMART: Miljøriktig prosjektering og
   informasjonsflyt i planleggingsprosessen

90 sider  8.46 MB

Utenlandske
2008 DK
HIK / DPU
Julie Sikin B. Jynge og Hartvig A. Bustnes
   SimsalaBIM - Magi mot babelsk forvirring. 
   byggeprosesser i den norske BAE-næringen

129 sider  4.43 MB  4.43 MB
2008 DK
DTU
Niels Treldal
  Integrated Data and Process Control During BIM DesignFocused on Integrated Design of Energy and Indoor Climate Conditionsulie
220sider  8.72 MB

2007

   
2007 NTNU 1-2-Tre:07
  
Students report from 1-2-Tre:07     
   Lenke til 1-2-Tre:Lab
67 sider  27.72 MB

2007

NTNU

Stein Kåre Tveit
   Kundetilpasset produksjon i stor skala
   (Mass Customization)

100 sider  12.08 MB

2007

UMB

Kim Hugo Sivertsen og Erling Surnflødt
   BuildingSMART og miljøvurdering av bygninger

148 sider  4.96 MB

2007
Vinner av buildingSMART
Utdannigspris Oppgaver før 2009

UMB

Magnus Baggetorp
   Informasjonsflyt i byggeprosessen med fokus på
   samspillet mellom arkitekt og konstruktør

108 sider  6.68 MB

Forkortelser for utdanningssteder:gssteder:er::
Norske
FiO:        Fagskolen i Oslo, BIM-tekniker
HIG:        Høgskolen i Gjøvik
HIO:        Høgskolen i Oslo
HIOA:      Høgskolen i Oslo og Akershus
NTNU:     Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
UIS:        Universiteter i Stavanger
UMB:      Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Utenlandskeee
Danske
DTU:        Danmarks Tekniske universitet
HIK:         Handelshøjskolen i København
DPU:        Danmarks Pædagogiske Universitet
Svenske
SLU:        Sveriges Lantbruksuniversitet
THJ:        Tekniska Högskolan i Jönköping
LTU:        Luleå tekniska universitet
Andre land
UoC-B:     University of California, Berkeley

 

- hvis der får problemer med å åpne filen direkte fra linken, 
prøv å høyreklikk og velg "save as" på egen disk.