Oppgavens tittel:

Bruk av BIM i energiberegninger hos NCC Construction AS

Undertittel:

Hvordan kan NCC, som en del av satsingen på VDC, gjennomføre egne energiberegninger med bruk av BIM

Dato: 12.6.2009 Antall sider (inkl. bilag): 202 (16+186)

Masteroppgave

X

Prosjektoppgave

Navn: Stud.techn. Bård Kristian Flore

Faglærer/veileder: Tore Haavaldsen

Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Øyvind Børstad, NCC Construction AS

       

 

 

Oppgaven er ikke offentlig tilgjengelig.

Deler av oppgaven kan fås ved henvendelse til Bård Kristian Flore på e-post:  bkflore@hotmail.com